Trwa ładowanie...
bDAEyJfp

Notowania

INVISTA: strona spółki
21.08.2019, 12:12

INV Informacja nt. jednorazowej operacji o charakterze księgowym

Zarząd Invista SA (Emitent) informuje, że w związku z przygotowaniem sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku w dniu 21 sierpnia 2019 r. podjął decyzję o utworzeniu rezerwy w wysokości ok. 4,54 mln zł w związku z wydaniem decyzji Komisji do spraw reprywatyzacji z dnia 9 lipca 2019 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2019 w dniu 9 lipca 2019 roku. Powyższa rezerwa pomniejszy wynik za I półrocze 2019 roku o wskazaną kwotę.
Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż utworzenie przedmiotowej rezerwy związane jest zasadą ostrożności. Spółka podtrzymuje przy tym przedstawione dotychczas stanowisko oraz argumenty w zakresie zaskarżenia ww. decyzji i podjętych kroków w celu jej uchylenia.

Inne komunikaty

bDAEyJfX