Notowania

PEP: strona spółki
21.08.2019, 14:10

PEP ZŁOŻENIE PISM PROCESOWYCH PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE POLENERGIA S.A. – AMON SP. Z O.O. ORAZ TALIA SP. Z O.O. PRZECIWKO POLSKA ENERGIA-PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O.

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta nr 14/2015 oraz 24/2019, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku („MAR”), informuje, że w dniu 20 sierpnia 2019 roku spółka zależna Emitenta – Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”) wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału Gospodarczego, pozew przeciwko spółce zależnej Tauron Polska Energia S.A. – Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PKH”) w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych zawartych przez PKH z Amon. Amon domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 29.009.189,38 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu. Wniesienie nowego pozwu przez Amon wynika z faktu, że wyrokiem częściowym i wstępnym z dnia 25 lipca 2019 r., Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy uwzględnił powództwo Amon w części dotyczącej ustalenia bezskuteczności oświadczeń o wypowiedzeniu przez PKH umów sprzedaży energii i praw majątkowych.
Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że spółka zależna Emitenta – Talia sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Talia”) wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału Gospodarczego, trzecią zmianę powództwa przeciwko PKH w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych zawartych przez PKH z Talia. Na mocy przedmiotowego pisma, Talia domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 19.308.887,95 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami. Na temat dalszych decyzji dotyczących powyższych postępowań, Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących.

Inne komunikaty