Notowania

TAR Złożenie warunkowej oferty nabycia aktywów stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o złożeniu przez pełnomocnika Spółki do Nadzorcy Sądowego Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji warunkowej oferty nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. Pełnomocnik Spółki złożył ww. ofertę w dniu 21 sierpnia 2019 r. w godzinach wieczornych.
Tym samym Zarząd Spółki wyraził wstępne zainteresowanie nabyciem aktywów stanowiących zorganizowaną część ww. przedsiębiorstwa. Decyzja o złożeniu wstępnej warunkowej oferty nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji podyktowana jest planowanym przez Emitenta rozwojem oraz rozważanym przez Emitenta rozszerzeniem jego działalności. Emitent zainteresowany jest wstępnie przejęciem majątku restrukturyzowanej ww. spółki w sytuacji, w której trwające postępowanie restrukturyzacyjne nie doprowadzi do wypracowania lepszego rozwiązania mającego na celu zaspokojenie jej interesariuszy, w tym głównie jej pracowników i wierzycieli. Złożona oferta ma charakter wstępny i warunkowy, tzn. jest uzależniona od spełnienia szeregu warunków zewnętrznych (niezależnych od Spółki), typowych dla tego typu transakcji. Ewentualna realizacja transakcji będzie możliwa dopiero po spełnieniu tych warunków. O dalszych czynnościach i istotnych zdarzeniach w sprawie złożonej warunkowej oferty Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował w kolejnych raportach. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Inne komunikaty