Notowania

UNIMA: strona spółki
22.08.2019, 13:51

U2K Aneks do znaczącej umowy

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podpisał aneks do umowy na wykonanie instalacji teletechnicznych w ramach budowy CU OFFICE B, budynki biurowe przy ul. Jaworskiej we Wrocławiu. Stronami umowy są Spółka jako Wykonawca i Buma Contractor 1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - Zamawiający. O niniejszej umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2019 z 15 kwietnia 2019 roku. Aneksem rozszerzono zakres umowy o roboty dodatkowe za kwotę 497 517,23 zł. Nowa wartość umowy wynosi 2 666 517,23 zł netto. Pozostałe istotne warunki umowy nie ulegają zmianie.

Inne komunikaty