Notowania

SARE: strona spółki
22.08.2019, 16:30

SAR Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), na podstawie art. 400 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz § 11 Statutu Emitenta, zwołuje w trybie art. 4021 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.09.2019 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w biurze Spółki, przy ul. Grzybowskiej 2/34.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego oraz wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.

Załączniki

Inne komunikaty