Notowania

PMPG: strona spółki
23.08.2019, 20:08

PGM Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku Pan Mariusz Pawlak, ze względów osobistych, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta dziękują Panu Mariuszowi za dziesięcioletni okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i profesjonalny oraz merytoryczny wkład w prace Rady, a także życzą sukcesów w dalszej drodze zawodowej.

Inne komunikaty