Notowania

PTH PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego


Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-17
PTH Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem – PBSz 1 sp. z o.o.
1,24
0,00
2019-10-01
PTH Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem – PBSz 1 sp. z o.o.
1,35
0,00
2019-10-01
PTH Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 4 listopada 2019 r.
1,35
0,00
2019-10-01
PTH Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
1,35
0,00
2019-09-30
PTH Powołanie osoby zarządzającej
1,35
0,00
2019-09-27
PTH Rezygnacja osoby zarządzającej
1,37
-8,03
2019-09-23
PTH Uzgodnienie planu połączenia Emitenta z innym podmiotem - PBSZ 1 sp. z o.o.
1,36
-4,41
2019-09-20
PTH Zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
1,44
-5,42
2019-09-20
PTH Zawiadomienie od TDJ S.A. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
1,44
-5,42
2019-09-20
PTH Zawiadomienie od TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
1,44
-5,42