Notowania

ITL Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2019- 2020

Zarząd NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2019 poz. 351, tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. z późn. zm.), w zw. z § 14 ust. 14 i § 14 ust. 19 pkt 7 Statutu Spółki NANOGROUP S.A., po rozpatrzeniu rekomendacji Komitetu Audytu Spółki, dokonała wyboru firmy audytorskiej Global Audit Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem: 3106.
Z wybraną firmą audytorską ma zostać zawarta umowa obejmująca badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020 oraz przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020. Dotychczas Spółka korzystała z usług firmy audytorskiej Morison Audit sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-08-28
ITL Korekta raportu 9/2019
1,24
0,00
2019-08-23
ITL Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2019- 2020
1,29
0,00
2019-06-27
ITL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 27.06.2019 roku
1,54
0,00
2019-05-30
ITL Zwołanie Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A.
1,74
0,00
2019-04-29
ITL Zawarcie znaczącej umowy
1,90
0,00
2019-03-21
ITL Zawarcie znaczącej umowy
2,00
+2,50
2019-03-21
ITL Zawarcie znaczącej umowy
2,00
+2,50
2019-03-12
ITL Zawiadomienie o stanie posiadania
2,13
0,00
2019-01-17
ITL Zawarcie znaczącej umowy
1,69
0,00
2018-11-20
ITL Zawarcie znaczącej umowy
1,58
0,00