Notowania

ELQ: strona spółki
26.08.2019, 14:48

ELQ Zawarcie istotnych umów

Zarząd ELQ S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2019 r. do siedziby Spółki wpłynęło łącznie dwadzieścia obustronnie podpisanych umów ze spółką Hanwa Qcells GmbH, których przedmiotem jest kompleksowe wykonanie farm fotowoltaicznych (w systemie EPC). Do tych kontraktów Emitent dostarczy również wyprodukowane przez siebie stacje transformatorowe.
Termin zakończenia inwestycji został ustalony na dzień 18 grudnia 2019 r. Pozostałe warunki ww. umów nie odbiegają od standardów stosowanych powszechnie dla tego typu kontraktów Przedmiotowe umowy spełniają kryterium istotności ze względu na fakt, iż łączna wartość inwestycji znacząco przekracza 30% wartości kapitałów własnych Spółki.

Inne komunikaty