Notowania

PGNIG: strona spółki
29.08.2019, 11:43

PGN Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o uchylenie uchwały ZWZ PGNiG S.A. z dnia 28 czerwca 2016 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wniesienia przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwały nr 7/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", „Spółka”) z dnia 28 czerwca 2016 roku, w sprawie nieudzielenia Panu Jarosławowi Baucowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 ("Uchwała"), Zarząd PGNiG informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ("Sąd Okręgowy") ogłosił wyrok uchylający Uchwałę.
Wyrok Sądu Okręgowego nie jest prawomocny. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Spółka podejmie decyzję w przedmiocie wniesienia apelacji.

Inne komunikaty