Notowania

HOTBLOK: strona spółki
29.08.2019, 13:32

HOT CARLSON INVESTMENTS S.A.– wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29-08-2019 r.

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 sierpnia 2019 roku.
•CARLSON VENTURES INTERNATIONAL Ltd.-176 760 akcji, dających 176 760 głosów, co stanowiło 52,73% liczby głosów na NWZ oraz 21,31% ogólnej liczby głosów, •LIBERADZKI MARCIN - 53 881 akcji, dających 53 881 głosów, co stanowiło 16,07% liczby głosów na NWZ oraz 6,50% ogólnej liczby głosów, •ŁADNY JACEK - 49 535 akcji, dających 49 535 głosów, co stanowiło 14,78% liczby głosów na NWZ oraz 5,97% ogólnej liczby głosów, •JĘDRZEJEWSKI ARTUR - 21 364 akcji, dających 21 364 głosów, co stanowiło 6,37% liczby głosów na NWZ oraz 2,58% ogólnej liczby głosów, •RAINBOW CENTRAL AND EASTERN EUROPE INVESTMENTS Ltd. -18 660 akcji, dających 18 660 głosów, co stanowiło 5,57% liczby głosów na NWZ oraz 2,25% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty