Notowania

HOTBLOK: strona spółki
29.08.2019, 20:28

HOT CARLSON INVESTMENTS S.A-treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 sierpnia 2019 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenie nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki

Inne komunikaty