Notowania

ACKERMAN: strona spółki
10.09.2019, 17:50

ACK Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 7 września 2019 r. na rachunek Ackerman S.A. 30 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0030 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 9,85 zł.
Emitent posiada łącznie 3208 akcje własne stanowiące 0,3208 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniu 7 września 2019 Emitent przekazuje w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-09-12
ACK Skup akcji własnych
9,80
0,00
2019-09-10
ACK Skup akcji własnych
9,85
+0,51
2019-09-10
ACK Skup akcji własnych
9,85
+0,51
2019-09-10
ACK Skup akcji własnych
9,85
+0,51
2019-09-05
ACK Skup akcji własnych
9,85
+0,51
2019-09-05
ACK Skup akcji własnych
9,85
+0,51
2019-09-03
ACK Skup akcji własnych
9,15
+7,65
2019-09-03
ACK Skup akcji własnych
9,15
+7,65
2019-09-03
ACK Skup akcji własnych
9,15
+7,65
2019-08-29
ACK Skup akcji własnych
9,15
0,00