Notowania

EVEREST: strona spółki
10.09.2019, 22:56

EVE Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, niniejszym informuje, że spółka zależna od Emitenta tj. Everest Investment Management S.A. - licencjonowany dom maklerski posiadający zezwolenie na działanie w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa ilość instrumentów finansowych oraz w zakresie doradztwa inwestycyjnego - wypowiedziała umowę zawartą w kwietniu 2018 roku z Key Way Investments Ltd. na podstawie której od kwietnia 2018 prowadziła usługi call center dla partnera. W ocenie Zarządu jest to negatywna informacja dla spółki zależnej, z uwagi na utratę jednego ze źródeł przychodów.

Inne komunikaty