Notowania

URSUS: strona spółki
10.09.2019, 23:22

URS Uzupełnienie raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. dot. transakcji z Trioliet B.V.

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji przekazuje uzgodnione parametry transakcji dotyczącej sprzedaży na rzecz Trioliet B.V. zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego w Dywizji Emitenta w Opalenicy. Planowana transakcja sprzedaży ma objąć nieruchomości, załogę, uzgodnione stany magazynowe oraz uzgodniony zakres produkcji w toku. Cena transakcji ma wynieść, w zależności od wartości i wyceny stanów magazynowych i produkcji w toku, około 6 800 000 zł i będzie pomniejszona o koszt naprawy elementów kanalizacji, tj. kwotę około 160 000 zł. Płatność ceny ma nastąpić w następujący sposób: 90% ceny zostanie zapłacone w dniu zawarcia transakcji, 5% zostanie zwolnione po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia transakcji i kolejne 5% zostanie zwolnione po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia transakcji (kwota zatrzymana na poczet ewentualnych roszczeń gwarancyjnych).
Warunki transakcji wymagają zatwierdzenia zgodnie z procedurą przewidzianą w ramach prawa restrukturyzacyjnego.

Inne komunikaty