Notowania

WOJAS: strona spółki
11.09.2019, 9:38

WOJ Cofniecie pozwu, umorzenie postępowania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2019 z dnia 18.07.2019 r., w sprawie złożonego pozwu w Sądzie Okręgowym w Krakowie celem ustalenia prawa własności do udziałów w Spółce Chochołowskie Termy sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, WOJAS S.A. informuje, iż w dniu 9 września 2019 r. WOJAS S.A. cofnął pozew przed pierwszą rozprawą bez zrzeczenia się prawa do roszczenia, a w dniu 10 września 2019 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Okręgowym w Krakowie, podczas której Sąd umorzył postępowanie.

Inne komunikaty