Notowania

DOOK: strona spółki
11.09.2019, 11:17

DOK Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej
wiadomości informację, że w dniu 11.09.2019 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 33% o ponad 1% ogólnego udziału w głosach. Zawiadomienie wpłynęło od: - Pana Ryszarda Milana Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty