Notowania

ELT Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. - Oddział w Legnicy

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 11.09.2019r. otrzymała umowę zawartą w imieniu konsorcjum firm w składzie: ELEKTROTIM S.A. (Lider konsorcjum) oraz PUH EL Professional Mariusz Maszota z/s w Gdyni (Członek konsorcjum) z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy (dalej: Zamawiający) (data umowy 09.09.2019r.)
Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego zadania pn. „Budowa stacji 110/20 kV Jawor Strefa – 99/2019/ZAK2.” Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 20 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w kwocie 22.000.000 zł netto. Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy. Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Spółka ELEKTROTIM S.A. raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 28.08.2019r. informowała o wyborze oferty złożonej przez Spółkę jako oferty najkorzystniejszej. Biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., a także szacowanie ryzyka przez Spółkę w kontekście m.in. ryzyka uzależnienia się od odbiorców-klientów, Spółka podaje fakt zawarcia ww. umowy do publicznej wiadomości z uwagi na znaczenie dla przychodów ELEKTROTIM S.A. w przyszłości.

Inne komunikaty