Notowania

CCE Korekta raportu nr 7/2019 z dnia 23 siepnia 2019 roku dotyczącego zawiadomienia o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.

Zarząd Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w raporcie bieżacym nr 7/2019 z dnia 23 siepnia 2019 roku dotyczącego zawiadomienia od Pani Janiny Bednarskiej o zbyciu akcji Clean & Carbon Energy S.A. omyłkowo nie została podana data zdarzenia powodująca zmianę udziału. W związku z powyższym spółka podaje do publicznej wiadomości, iż umowy sprzedaży akcji zostały zawarte w dniu 6 sierpnia 2019 roku. Pozostałą treść raportu pozostaje bez zmian.

Inne komunikaty