Notowania

BUDIMEX: strona spółki
11.09.2019, 16:26

BDX Aneks do Umowy Generalnej Leasingu z Millennium Leasing Sp. z o.o

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 11 września 2019 r. Budimex SA został poinformowany o podpisaniu przez Millennium Leasing Sp. z o.o. aneksu do Umowy Generalnej Leasingu, o zawarciu i zmianach której spółka informowała w raportach bieżących nr 52/2016 z 14 lipca 2016 r., 73/2017 z 6 października 2017 r. i 5/2019 z 16 stycznia 2019 r.
Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego spółka może zawierać z Millennium Leasing Sp. z o.o. jednostkowe umowy leasingu do 31 grudnia 2019 roku. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Inne komunikaty