Notowania

ZASTAL: strona spółki
11.09.2019, 18:26

ZST Informacja dotycząca publikacji sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku

Zarząd spółki Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki oraz kwalifikacji Zastal SA jako jednostki inwestycyjnej w rozumieniu zapisów MSSF 10 par. 27 w dniu 30 września 2019 roku opublikowany zostanie wyłacznie jednostkowy raport półroczny. Na podstawie w/w uchwały ZWZA z dnia 28 czerwca 2019 roku Zarząd Spółki zrezygnował ze sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i tym samym z ich publikacji.

Inne komunikaty