Notowania

STELMET: strona spółki
11.09.2019, 20:50

STL Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”) informuje, że w dniu 11 września 2019 roku otrzymał od Prezesa Zarządu – Pana Stanisława Bieńkowskiego powiadomienie w trybie art. 19. ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach (instrumentach finansowych związanych z akcjami) Spółki.
Treść powiadomienia załącza się do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty