Notowania

HOTBLOK: strona spółki
11.09.2019, 21:59

CAI CARLSON INVESTMENTS S.A. – powiadomienie o transakcji osoby zobowiązane

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 11 września 2019 roku otrzymał od Pana Piotra Macieja Tyranowskiego Prezesa HOTBLOK POLSKA Sp. z o.o., spółki zależnej od Emitenta, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") o przeprowadzonej w dniu 9 września 2019 r. transakcji objęcia akcji serii M na podstawie umowy .
Treść powiadomienia zawierającego szczegóły transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty