Notowania

STELMET: strona spółki
11.09.2019, 22:48

STL Pismo w sprawie zamiaru ogłoszenia wezwania przez Pana Stanisława Bieńkowskiego

Zarząd Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”) informuje, że w dniu 11 września 2019 roku otrzymał od Pana Stanisława Bieńkowskiego („Akcjonariusz”) pismo przekazujące informację, że w dniu 11 września 2019 roku doszło do sfinalizowania podpisania umów tworzących łącznie komplet dokumentacji dotyczącej udzielenia na rzecz Pana Stanisława Bieńkowskiego finansowania w formie pożyczki przez PKO Bank Polski S.A., w tym w szczególności ustanawiającej zabezpieczenia spłaty pożyczki. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia przez Pana Stanisława Bieńkowskiego akcji Spółki. W związku z podpisaniem ww. umów Pan Stanisław Bieńkowski podjął decyzję o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki.

Inne komunikaty