Trwa ładowanie...
bDACNDYl

Notowania

ABCDATA: strona spółki
11.09.2019, 23:27

ABC Wybór podmiotu do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki i zawarcie z nim umowy

Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w związku w podjęciem przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie wyboru Polska Grupa Audytorska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Audytor”), wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 3887, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz w sprawie zatwierdzania warunków umowy z Audytorem i wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z Audytorem, Spółka zawarła z Audytorem w dniu dzisiejszym umowę o przegląd sprawozdań finansowych.
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Audytora usługi poświadczającej polegającej na przeglądzie: 1) śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., sporządzonego zgodnie z MSR 34 oraz 2) śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., sporządzonego zgodnie z MSR 34.

Inne komunikaty

bDACNDYT