Notowania

MIRBUD: strona spółki
16.09.2019, 8:31

MRB Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 16 września 2019 roku Emitent otrzymał powiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Mirgos, o transakcjach zakupu akcji Spółki MIRBUD S.A. dokonanych w dniu 12 września 2019 r.
Treść powiadomienia o dokonanych transakcjach stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty