Notowania

WIKANA: strona spółki
16.09.2019, 15:48

WIK Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że postanowił zmienić, określony w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r., termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. z pierwotnie wskazanego dnia 30 września 2019 r. na dzień 18 września 2019 r.
Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Inne komunikaty