Notowania

WORKSERV: strona spółki
16.09.2019, 17:07

WSE Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał.

Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 16 września 2019 r. otrzymał od akcjonariusza – Central Fund of Immovables Sp. z o.o., e-mail zawierający żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 października 2019 roku na godzinę 12.00 następującego punktu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki” i w ramach tego punktu podjęcie następujących uchwał:
1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej. 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej. Wraz z żądaniem, akcjonariusz przedłożył projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące ww. spraw, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-22
WSE Announcement of the changes in the agenda of the Extraordinary General Meeting introduced at the requests of shareholders with drafts of the resolutions
1,09
-2,75
2019-10-22
WSE Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzonych na żądanie akcjonariusza wraz z treścią projektów uchwał.
1,09
-2,02
2019-10-18
WSE Submission by a shareholder of the Company of a request to include specific matter on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the resolutions
1,05
+1,14
2019-10-18
WSE Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał
1,05
+1,14
2019-10-18
WSE Appointment of members of the supervisory board
1,05
+1,90
2019-10-18
WSE Powołanie członków Rady Nadzorczej
1,05
+1,90
2019-10-18
WSE List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on after the resumption of the meeting on 18 October 2019.
1,05
-4,95
2019-10-18
WSE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad w dniu 18 października 2019 r.
1,05
-3,81
2019-10-18
WSE Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on after the resumption of the meeting on 18 October 2019.
1,05
-2,86
2019-10-18
WSE Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad w dniu 18 października 2019 r.
1,05
-2,86