Notowania

BITEVIL: strona spółki
16.09.2019, 17:10

BIT Raport miesięczny za sierpień 2019 BIT EVIL S.A.

Zarząd spółki BITEVIL S.A. _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2019 z dnia 7 maja 2019 r. przekazuje informację o wynikach finansowych Spółki osiągniętych w sierpniu 2019 roku.
Podstawowe informacje przekazane w raporcie miesięcznym: - przychody ze sprzedaży za sierpień 2019 wyniosły 156 732 PLN - przychody za okres styczeń́ – sierpień wyniosły 868 450 PLN, w tym przychody krajowe 156 418 PLN oraz przychody z działalności zagranicznej 712 032 PLN, - godziny programistyczne w sierpniu 2019 r. wyniosły 843h, - wszystkie godziny przepracowane w sierpniu 2019 r. do o fakturowania wynosiły 843h.

Załączniki

Inne komunikaty