Notowania

KANIA: strona spółki
16.09.2019, 18:36

KAN Wszczęcie kontroli celno-skarbowej

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, że w dniu 16 września 2019 r. przekazano zarządcy, ustanowionemu dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym – panu Mirosławowi Mozdżeniowi zawiadomienie o wszczęciu wobec Spółki przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach kontroli celno-skarbowej, w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Przewidywany czas kontroli wynosi 3 miesiące.

Inne komunikaty