Notowania

BML Wpłata środków z tytułu umowy pożyczki

Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka"), w nawiązaniu do RB 26/2019 niniejszym informuje, iż na rachunek bankowy Spółki wpłynęło 6.000.000 zł z tytułu umowy pożyczki z dnia 10 września 2019 r.
Środki zostały przelane przez pożyczkodawcę stosownie do zapisów umowy pożyczki, po ustanowieniu zabezpieczeń, które Emitent wskazywał w RB 26/2019 Emitent zamierza przeznaczyć środki na spłatę zobowiązań układowych przypadającą na dzień 22 września 2019 r.

Inne komunikaty