Notowania

MWTRADE: strona spółki
17.09.2019, 12:15

MWT Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu

Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 września 2019 roku Spółka otrzymała wpłatę w wysokości 20,0 mln zł od Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu („Szpital”) tytułem spłaty wierzytelności, postawionych w stan natychmiastowej wymagalności w dniu 29 maja 2019 roku, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 10/2019 z dnia 29 maja br., nr 11/2019 z dnia 29 lipca br. oraz 15/2019 z dnia 30 sierpnia br.

Inne komunikaty