Notowania

IPOPEMA: strona spółki
17.09.2019, 15:41

IPE Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że dzisiaj, 17 września 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowego członka Rady Nadzorczej Spółki – Zbigniewa Mrowca.
Stosownie do wymogów właściwego rozporządzenia Ministra Finansów, Zarząd Spółki informuje, że: - informacje o wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach, przebiegu kariery zawodowej, zajmowanych stanowiskach i działalności dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.ipopemasecurities.pl w zakładce ‘Relacje inwestorskie / Władze’; - ww. osoba nie uczestniczy w przedsięwzięciu konkurencyjnym wobec Spółki; - ww. osoba nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty