Notowania

IPOPEMA: strona spółki
17.09.2019, 15:55

IPE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 września 2019 r. („NWZ”):
Akcjonariusz liczba głosów na NWZ udział głosów na NWZ Udział w ogólnej liczbie głosów JLC Lewandowski S.K.A.* 2 990 789 17,92% 9,98% IPOPEMA PRE-IPO FIZAN* 2 990 789 17,92% 9,98% OFE PZU "Złota Jesień" 2 990 000 17,92% 9,98% IPOPEMA 10 FIZAN** 2 851 420 17,08% 9,52% Quercus Parasolowy SFIO 2 400 850 14,38% 8,01% Mariusz Piskorski 915 000 5,48% 3,05% *Podmiot powiązany z Jackiem Lewandowskim; łącznie Jacek Lewandowski (bezpośrednio i pośrednio przez podmioty powiązane) posiadał na ZWZ 6.320.868 głosów stanowiących 37,88% głosów reprezentowanych na ZWZ oraz 21,11% ogólnej liczby głosów ze wszystkich akcji Spółki. **Podmiot powiązany ze Stanisławem Waczkowskim; łącznie Stanisław Waczkowski (bezpośrednio i pośrednio przez podmiot powiązany) posiadał na ZWZ 3.142.855 głosów stanowiących 18,83% głosów reprezentowanych na ZWZ oraz 10,49% ogólnej liczby głosów ze wszystkich akcji Spółki.

Inne komunikaty