Notowania

BRAND24: strona spółki
18.09.2019, 17:32

B24 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A., które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138 w dniu 14 października 2019 roku o godz. 14.00.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty