Notowania

UNIMA: strona spółki
18.09.2019, 17:40

U2K Odwołanie Członka Zarządu

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Krzysztofa Sikory ze składu Zarządu Spółki. W uchwale nie podano przyczyny odwołania.

Inne komunikaty