Notowania

SYNEKTIK: strona spółki
19.09.2019, 13:25

SNT Informacja o złożeniu oferty o znaczącej wartości w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

Zarząd Synektik SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 19.09.2019 r. Spółka złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. , ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce. (dalej: „Zamawiający”) na zakup robota chirurgicznego w ramach realizacji zadania „Rozwój innowacyjnych technik operacyjnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach”.
Zarząd Spółki informuje również, że w dniu 19.09.2019 r. miało miejsce otwarcie ofert w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym, W tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego ukazała się informacja, że do jego siedziby wpłynęła jedna oferta. Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi: 9 057 771,29 PLN netto. Złożenie oferty zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość przekracza 7 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania.

Inne komunikaty