Notowania

FDGAMES: strona spółki
19.09.2019, 22:08

FDG Informacja na temat wyników sprzedaży i szacunków co do przyszłej sprzedaży gier Emitenta oraz sytuacji i perspektyw kształtowania się sytuacji finansowej Emitenta

Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości informacje na temat wyników sprzedaży i szacunków co do przyszłej sprzedaży gier Emitenta oraz sytuacji i perspektyw kształtowania się sytuacji finansowej Emitenta. Z uwagi na prezentację danych w formie tabel informacje zaprezentowane są w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty