Notowania

BML Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA („Emitent", „Spółka") informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, wskazany raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 26 stycznia 2019 roku. Pierwotnie wskazany na dzień 30 września 2019 roku termin publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku został przesunięty na dzień 25 września 2019 roku (środa). Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku, wskazane powołanym raportem bieżącym nr 3/2019 nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty