Trwa ładowanie...
bDzwSrWZ

Notowania

IMAGIS: strona spółki
24.09.2019, 10:31

IMG Informacja o przewidywanym wzroście wyniku finansowego Spółki

Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w wyniku zajścia przesłanek do rozwiązania części odpisów aktualizujących wartość należności szacuje, że wynik jednostkowy Spółki za trzeci kwartał 2019 r. może wzrosnąć o kwotę około 0,4 mln zł w stosunku do poprzedniego kwartału. Jednocześnie pozytywny wpływ odpisów na wynik skonsolidowany powinien wynieść około 0,8 mln zł.
Zarząd Spółki zastrzega, iż podane wartości stanowią jedynie szacunki, które odbiegać mogą od ostatecznych wyników, jakie zostaną przedstawione i opublikowane w raporcie okresowym, którego termin publikacji zaplanowany został na dzień 14 listopada 2019 roku.

Inne komunikaty

bDzwSrXH