Notowania

STO Wypowiedzenie umowy porozumienia

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 22 maja 2019 roku, informuje, że w dniu 24 września 2019 roku wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym umowę o porozumieniu zawartą dnia 22 maja 2019 roku ze spółką Prointegra S.A. z siedzibą w Katowicach. Przyczyną rozwiązania powyższej umowy było niewywiązywanie się przez Prointegra S.A. z zapisów zawartej umowy porozumienia, w szczególności w zakresie udzielania wsparcia Zarząd finansowego Emitentowi na prowadzenie niezbędnej bieżącej działalności do czasu realizacji transakcji połączenia.

Inne komunikaty