Notowania

FDGAMES: strona spółki
27.09.2019, 13:50

FDG Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej z No Gravity Development Sp. z o.o. i Qubic Games SA

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2019 z dnia 15 marca 2019 r. Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia aneksu do umowy inwestycyjnej z dnia 15 marca 2019 r. (dalej: „Umowa”) pomiędzy Emitentem a No Gravity Development Sp. z o.o. (dawniej: Fat Dog Games Development Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie oraz Qubic Games S.A. z siedzibą w Siedlcach.
Strony doszły do porozumienia o niezawieraniu umów wydawniczych do następujących gier wskazanych w Umowie: „Dead Horizon 1” oraz „Dead Horizon 2”. W zamian za to, No Gravity Development Sp. z o.o. zobowiązała się do zawarcia z Qubic Games S.A., do dnia 7 października 2019 roku, umowy wydawniczej na grę „Good Night Knight” na platformę Nintendo Switch.

Inne komunikaty