Notowania

BML Spłata wierzytelności układowych

Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (Spółka") informuje, że w dniu 27 września 2019 r. zostały spłacone następujące zobowiązania układowe:
- zobowiązania wobec wierzycieli w Grupie 4 (wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności wyższą niż 50.000,00 PLN) – łącznie 842.899,33 PLN oraz 142.142,13 EUR tytułem spłaty wierzytelności układowej. Spłata powyższych zobowiązań stanowi realizację zawartego przez Spółkę układu z wierzycielami. Termin płatności jest zgodny z zatwierdzonymi przez Sąd propozycjami układowymi dla wierzycieli. Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty