Notowania

FOR Decyzja w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu GAMEINN.

Zarząd spółki Forever Entertainment S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 60/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku, informuje, że w dniu 27 września 2019 roku otrzymał oficjalną informację, iż wniosek złożony przez spółkę w ramach Programu Sektorowego "GAMEINN" finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR w 2019 w NCBR został pozytywnie rozpatrzony i został rekomendowany do dofinansowania.
Projekt o nazwie MARS to multimodalny system wspomagający projektowanie i tworzenie gier afektywnych, uwzględniających emocje gracza w oparciu o wybrane, nieinwazyjne kanały informacji obejmujące m.in. czujniki biosygnałów, standardowe urządzenia wejściowe oraz wzorce behawioralne gracza w trakcie rozgrywki. Czas realizacji projektu to listopad 2019– kwiecień 2022. Wnioskowana kwota w realizacji badań przemysłowych to: 883.220 zł i stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych. Wnioskowana kwota w realizacji badań rozwojowych to: 960.510 zł i stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych. Koszty kwalifikowane: 2.704.875 zł Dofinansowanie: 1.843.730 zł

Inne komunikaty