Notowania

FDGAMES: strona spółki
30.09.2019, 14:48

FDG Zawarcie umowy zbycia udziałów No Gravity Development

Zarząd No Gravity Games S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27.09.2019 roku zawarł umowę zbycia udziałów spółki zależnej No Gravity Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach.
Transakcja zbycia udziałów spółki zależnej Emitenta jest jednym z elementów zawartej na początku bieżącego roku umowy inwestycyjnej z QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach.

Inne komunikaty