Notowania

PANOVA: strona spółki
2.10.2019, 16:27

NVA Potwierdzenie wejścia w życie umowy warunkowej sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Krosno Sp. z o.o. oraz P.A. NOVA Invest Sosnowiec Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dn. 26.09.2019 r. informującego o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Krosno Sp. z o.o. i P.A. NOVA Invest Sosnowiec Sp. z o.o. oraz w związku z uzyskaniem zgody banku kredytującego P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o. i P.A. NOVA Invest Sosnowiec Sp. z o.o. Zarząd P.A. NOVA S.A. potwierdza, że prawo własności 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki P.A. NOVA Invest Krosno Sp. z o.o. oraz P.A. NOVA Invest Sosnowiec Sp. z o.o. przeszło z P.A. NOVA S.A. na Kupującego.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty