Notowania

KOMPAP: strona spółki
4.10.2019, 12:58

KMP Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 października 2019 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Spółkę IMPRIMUS Sp. z o.o. z siedzibą w Laskowicach, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Waldemarem Lipką.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty