Notowania

JRH Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Spółki JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 07 października 2019 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Zięciny o transakcjach na akcjach Spółki JR HOLDING S.A.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty