Notowania

OPN Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte we wrześniu 2019 roku

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę we wrześniu 2019 roku wynosi 58 322 tys. zł, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych we wrześniu 2018 roku (50 308 tys. zł).
Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 września 2019 roku ukształtowały się na poziomie 516 042 tys. zł, co stanowi 13% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 457 657 tys. zł. Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych we wrześniu 2019 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

Inne komunikaty