Notowania

SEL Rezygnacja Członka Zarządu Selena FM S.A.

Na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Pan Bogusław Mieszczak złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz z pełnienia w niej funkcji Członka Zarządu ds. Operacyjnych, ze względów zdrowotnych i rodzinnych.

Inne komunikaty